Baumvision 38, 2001, Baum Akt

    Baumvision 38, 2001
    Baum Akt
    Kohle auf Leinwand
    170 x 158 cm