Baumvision 39, 2001

    Baumvision 39, 2001
    Kohle auf Leinwand
    100 x 100 cm